Privatlivspolitik

1. Hvem er vi?
Når du besøger P. Christensen A/S’ (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside www.pchristensenbrugtebiler.dk, foretager køb via hjemmesiden eller på anden måde er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende generelle privatlivspolitik.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er:

P. Christensen A/S
CVR-nr. 80 49 32 15
Krumtappen 20
5260 Odense S
E-mail: info@pchristensen.dk
Telefon: 70 202 203

2. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af hver enkelt behandlingsaktivitet, information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

2.1. Brugeroprettelse (Min Garage)

Når du besøger vores hjemmeside, har du mulighed for at oprette en bruger via funktionen ”Min Garage”. I forbindelse med oprettelse af ”Min Garage” behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Herudover har du mulighed for i Min Garage at tilknytte din nuværende bil, så værdien af denne som byttebil kan tages med i den samlede beregning i forbindelse med tilbud på køb af ny bil. Når du vælger denne funktion, bliver du sendt videre til Solgt.com, som ved hjælp af deres bilvurderingsværktøj estimerer en pris på din bil. Der sker i denne forbindelse behandling af almindelige personoplysninger om bilens registreringsnummer.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at tilbyde dig mulighed for på hjemmesiden at gemme dine favoritbiler samt at tilbyde et samlet beregningsgrundlag ifm. byttepris.

Fælles dataansvar med Solgt.com
Når du gennem Min Garage gør brug af Solgt.coms bilvurderingsværktøj til at få et tilbud på din bil, behandler vi og Solgt.com dine personoplysninger til et fælles formål: at give dig til et tilbud på at købe din bil. I dette tilfælde er vi og Solgt.com fælles dataansvarlige og det betyder, at vi sammen er blevet enige om, hvem der er ansvarlig for at overholde GDPR med hensyn til dine rettigheder.

Solgt.com er ansvarlig for at overholde GDPR artikel 5-6, artikel 12-22 og artikel 32-34 ved behandling af dine personoplysninger. Dette indebærer, at Solgt.com vil sikre, at de grundlægge databeskyttelsesretlige principper overholdes, at der foreligger et lovligt behandlingsgrundlag for Solgt.coms del af den fælles databehandling, informere dig om dine rettigheder i deres egen privatlivspolitik, behandle anmodninger fra dig om at gøre brug af dine rettigheder, implementere passende sikkerhed til at beskytte dine personoplysninger, underrette Datatilsynet samt – hvor relevant – dig ved et brud på persondatasikkerheden, der angår Solgt.coms forpligtelser efter aftalen med os eller de databeskyttelsesretlige regler.

Vi er ansvarlige for at overholde GDPR artikel 5-6 og artikel 33-34. Dette indebærer, at vi vil sikre, at de grundlæggende databeskyttelsesretlige principper overholdes, at der foreligger et lovligt behandlingsgrundlag for vores del af den fælles databehandling, og underrette Datatilsynet samt – hvor relevant – dig ved et brud på persondatasikkerheden, der angår vores forpligtelser efter aftalen med Solgt.com og de databeskyttelsesretlige regler.

Såfremt du har spørgsmål angående dine rettigheder, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, når du bruger Solgt.coms bilvurderingsværktøj via vores hjemmeside, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne i pkt. 1, eller

Solgt.com A/S
CVR-nr. 40 72 73 53
Godthåbsvej 27
8660 Skanderborg
Solgt.com’s privatlivspolitik

2.2. Prøvekørsel

Du har via hjemmesiden mulighed for at booke en prøvekørsel. Når du booker en prøvekørsel, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer.
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at facilitere den prøvekørsel, som du har efterspurgt.

2.3. Tilbud, kreditvurdering og aftaleindgåelse

Hvis du foretager et køb via hjemmesiden, foregår selve betalingen og endelig aftaleindgåelse ikke via hjemmesiden. Du bliver derimod kontaktet af en sælger med henblik på at igangsætte selve salgsprocessen, herunder fremsende tilbud, foretage kreditvurdering og udarbejde.

Eventuel opkrævning af depositum i forbindelse hermed sker særskilt via vores betalingspartnere. Vi videregiver således dine kontaktoplysninger til vores betalingspartnere i forbindelse hermed, men vi behandler ikke dine kortoplysninger.

Når vi udarbejder og fremsender tilbud til dig, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og evt. oplysning om registreringsnummer og restgæld på en byttebil. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at udarbejde og fremsende tilbud.

I forbindelse med selve aftaleindgåelsen, herunder kreditvurdering, behandler vi ovenstående oplysninger samt fortrolige personoplysninger i form af dit CPR-nummer. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at foranledige, at der gennemføres lovpligtig kreditvurdering forud for aftaleindgåelse samt at udarbejde og fremsende slutseddel.

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Når vi foranlediger, at der gennemføres kreditvurdering, kan vi videregive dine personoplysninger til vores bank eller et af de finansieringsselskaber, vi samarbejder med, herunder hvis finansiering foretages gennem P. Christensen Finans i samarbejde med Santander Consumer Bank. Hvis du forud for aftaleindgåelse fremviser en godkendelse fra din egen bank, foretages der ikke kreditvurdering.

Retsgrundlaget for behandlingen, herunder videregivelsen, af fortrolige personoplysninger i forbindelse med kreditvurdering er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, idet videregivelsen af CPR-nummer til banker og finansieringsselskaber er et naturligt led i den normale drift, og idet videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig som køber af bilen.

2.4. Klargøring samt ind-/omregistrering

I forbindelse med klargøring, herunder omregistrering af bilen og betaling af registreringsafgift, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og registreringsnummer samt fortrolige personoplysninger i form af CPR-nummer.

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) samt litra c (retlig forpligtelse), idet vi er forpligtede til at indberette personoplysninger til SKAT i forbindelse med omregistrering.

Retsgrundlaget for behandlingen, herunder videregivelsen, af fortrolige personoplysninger i forbindelse med omregistrering af biler samt betaling af registreringsafgift er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, idet vi er forpligtede til at videregive dit CPR-nummer og registreringsnummer til SKAT i forbindelse hermed, jf. § 40, stk. 1 i Bekendtgørelse om registrering af køretøjer.

2.6. Nyhedsbreve

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og præferencer, f.eks. ift. bilmærke. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det ønskede nyhedsbrev til dig samt at markedsføre vores virksomhed og produkter over for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring. Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at trykke på knappen ”Afmeld”, som findes nederst i hvert nyhedsbrev.

2.7. Chatfunktion

Hvis du benytter dig af vores chatfunktion på hjemmesiden, hvor du har mulighed for at sende os en besked, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at besvare din henvendelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at besvare et konkret spørgsmål.

2.8. Kontaktformular

På hjemmesiden er det muligt at udfylde en række forskellige kontaktformularer for herefter at blive kontaktet af os. Når du udfylder en kontaktformular, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at besvare din henvendelse, som både kan vedrøre generelle forespørgsler i form af generelle spørgsmål i forbindelse med køb af brugte biler eller konkrete forespørgsler, f.eks. en forespørgsel på en bestemt bil.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring. Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i pkt. 1.

2.9. Samarbejde med tredjeparter

Vi annoncerer biler på bl.a. Solgt.com, AutoUncle, Bilbasen og Biltorvet. Hvis du via disse platforme viser interesse for en bil, og anmoder om at modtage et tilbud, modtager vi dine personoplysninger fra disse samarbejdspartnere. Vi modtager således oplysning om navn, e-mailadresse og telefonnummer med det formål at besvare din henvendelse.

I forbindelse med ovenstående samarbejde, stiller Solgt.com en selvbetjeningsløsning til rådighed for os. Der er i den forbindelse fælles dataansvar mellem os og Solgt.com. Du kan læse nærmere herom her.

2.10. Brug af cookies

Vores hjemmeside gør brug af cookies. I forbindelse med vores brug af cookies behandler vi personoplysninger om dig i form af IP-adresse, device-ID, referrers, oplysninger om browser eller device type, oplysninger om din adfærd på hjemmesiden (og på tværs af hjemmesider), præferencer (f.eks. ift. sprog og indstillinger) og unikke ID.

Nødvendige cookies

Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af nødvendige cookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at kunne levere en fuldt funktionel hjemmeside.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af nødvendige cookies er således at sikre, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

Ikke-nødvendige cookies

Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af ikke-nødvendige cookies, herunder præferencer, statistik og markedsføringscookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at ændre dine indstillinger for brug af cookies i cookiebanneret.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af præferencecookies er at sikre, at hjemmesiden kan huske f.eks. valgte sprog, indstillinger ift. videokvalitet m.v.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af brugen af statistikcookies er at gøre det muligt for os at få indsigt i dine interaktioner med vores hjemmeside.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af brugen af markedsføringscookies er at kunne spore din adfærd på tværs af websites og platforme med henblik på adfærdsbaseret markedsføring.

Brug af tredjepartscookies

Når vi gør brug af tredjepartscookies, kan der ske videregivelse af dine personoplysninger til sådanne tredjeparter. Du kan finde mere information om de pågældende tredjeparter i selve cookiebanneret.

Visse udbydere af tredjepartscookies behandler herudover dine personoplysninger til deres egne formål, hvorfor vi opfordrer dig til at gennemgå disse udbyderes privatlivspolitikker via de respektive links i cookiebanneret (”Få mere at vide om denne udbyder”).

3. Opbevaring og sletning af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.

 • Hvis du har oprettet en bruger på vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig, så længe brugeren er aktiv. Hvis du ikke logger på din bruger i en periode på 2 år, slettes din bruger og dertil hørende personoplysninger.
 • Hvis du er skrevet op til at modtage et nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dig, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Når du framelder dig nyhedsbrevet, sletter vi dine personoplysninger, idet vi dog opbevarer dokumentation i form af dit samtykke i en periode på 3 måneder efter, at dette er trukket tilbage.
 • Hvis du har kontaktet os via chatfunktionen, opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på 1 måned, hvorefter de slettes.
 • Hvis du har givet samtykke til at blive kontaktet via en kontaktformular, behandler vi dine personoplysninger så længe korrespondancen med dig om den pågældende henvendelse er aktiv. Hvis korrespondancen resulterer i et kundeforhold, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med opbevaringsperioderne for kundeforhold. Hvis korrespondancen ikke resulterer i et kundeforhold, sletter vi dine personoplysninger senest 6 måneder efter modtagelsen.
 • Cookies opbevares og slettes i overensstemmelse med de angivne udløbstider i cookiebanneret, som kan tilgås her.
 • Kontaktoplysninger, billede og kørekortnummer indsamlet som led i prøvekørsel opbevares i en periode på 45 dage på tidspunktet fra prøvekørslen, hvorefter de slettes. Underskrevet tro- og loveerklæring samt prøvekørselsattest opbevares i en periode på 3 måneder, hvorefter det slettes.
 • Fsva. selve kundeforholdet, herunder tilbud, kreditvurdering, aftaleindgåelse, omregistrering, faktura m.v., vil regnskabsmateriale, herunder transaktionssporet, bilag og anden dokumentation, blive opbevaret i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med bogføringslovens regler.

4. Overladelse og overførsel af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hosting-løsninger samt udbydere af løsninger til brug for fremsendelse af nyhedsbreve m.v.

I forbindelse med vores brug af Microsoft Office, kan der i henhold til Microsofts helt sædvanlige vilkår og i meget begrænset omfang ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS i de tilfælde, hvor vi måtte have behov for at få support fra Microsoft. Overførslen sker i overensstemmelse med Microsofts standardvilkår.

I forbindelse med vores brug af øvrige databehandlere, samt udbydere af tredjepartscookies, kan der ske overførsel af dine personoplysninger til USA på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse og de respektive databehandlere og underdatabehandleres certificering under EU-US Data Privacy Framework eller på baggrund af EU-Kommissionens Standard Contractual Clauses. Herudover kan der ske overførsel til Storbritannien på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse eller bindende virksomhedsregler. Endelig kan der på baggrund af bindende virksomhedsregler ske overførsel til Filippinerne, Singapore, Brasilien, Japan, Canada, Indien, Sydkorea, Australien og Mexico.

5. Hvilke rettigheder har du?
Hvis betingelserne herfor i hhv. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er opfyldt, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du henvende dig til os ved brug af kontaktoplysningerne i pkt. 1.

Klage til Datatilsynet
Du har herudover mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og telefon +45 33 19 32 00.